Verlof aanvragen
Hieronder vindt u informatie over dit onderwerp.

Overzicht

De leerplichtambtenaar gaat strenger controleren op naleving van de leerplichtwet.De scholen hebben duidelijke richtlijnen ontvangen m.b.t. het geven van verlof en de directeur wordt beboet als hij daarvan afwijkt. De school is verplicht ieder ongeoorloofd schoolverzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar.

Bij de administratie kunt u een formulier ophalen dat u moet gebruiken als u voor uw kind(eren) verlof wilt aanvragen.
U kunt dit formulier ook hier downloaden. Dit formulier is opgesteld in samenspraak met alle directies van de basisscholen in Zeewolde en de leerplichtambtenaar van onze gemeente. Uitgezonderd calamiteiten moet u de aanvraag twee weken van tevoren doen.

De regels omtrent het verlof kunt u hier nalezen in een brief geschreven door de wethouder.

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.