Verkeerssituaties rondom de school
Hieronder vindt u informatie over dit onderwerp.

Overzicht

De school is veilig te bereiken.Voor de veiligheid van de kinderen zijn voor de school gele strepen aangebracht. Dit betekent dat u met uw auto iets verder moet rijden, bijvoorbeeld naar het pleintje.
Geen personen in en uit laten stappen langs de gele streep.

Natuurlijk mag uw kind op de fiets naar school komen. We hebben een speciaal plein voor de fietsen aangelegd. Toch verzoeken wij u: laat uw kind lopend naar school gaan als u op een redelijke loopafstand van de school woont. De school is niet verantwoordelijk voor schade aan of ontvreemding van fietsen of andere eigendommen van kinderen, ouders en leraren.

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.