Overgang groep 1-2-3
Hieronder vindt u informatie over dit onderwerp.

Overzicht

Lange tijd was de 1 oktobergrens de maatstaf voor overgang naar een volgende groep. Een kind dat na 1 oktober jarig was, moest in principe nog een schooljaar wachten om over te kunnen gaan. Deze grens is afgeschaft. En omdat voor deze kinderen het 1 oktobercriterium niet meer geldt, moeten er andere criteria worden opgesteld.
Deze criteria gelden voor de zogenaamde najaarskinderen. Dit zijn de kinderen geboren in de maanden september t/m december.

Meer over deze criteria leest u in het protocol “Najaarskinderen naar groep 1-2-3”.

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.