Afhandeling klachten
Hieronder vindt u informatie over dit onderwerp.

Overzicht

Contactpersonen

Kinderen, team en ouders kunnen te allen tijde een gesprek aanvragen met een van de contactpersonen van onze school. Bij hen kan de ouder of leerling bijvoorbeeld melden dat hij of zij niet tevreden is over de afhandeling van een klacht of een klacht neerleggen over ongewenste intimiteiten en agressie. Na overleg met de betrokkene gaat de contactpersoon eerst na of deze geprobeerd heeft de problemen met de betrokkene(n) of met de schoolleiding op te lossen. Als er geen oplossing kan worden gevonden, verwijst de contactpersoon naar de vertrouwenspersoon van de school, een medewerker van Bureau VKM.De contactpersoon lost zelf geen problemen op.


groep 1/2/3: juf Rianne (ma t/m vrij)

groep 1/2/3: juf Rianne (ma t/m vrij)


intern begeleider: juf Simone (ma, do om de week)

intern begeleider: juf Simone (ma, do om de week)


Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon zal in alle gevallen via bemiddeling trachten de klacht te behandelen. Indien nodig wordt een beroep gedaan op de klachtencommissie van het VBKO (Vereniging Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs) waarbij het bestuur van de Zevenster is aangesloten.

Vertrouwenspersoon:
Bureau VKM
Postbus 1120
8200 BC Lelystad.

Klachtencommissie:
VBKO klachtencommissie katholiek onderwijs
Antwoordnummer 278
2500 XM ‘s-Gravenhage

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.