Oudervereniging
Hieronder vindt u informatie over dit onderwerp.

Overzicht

Oudervereniging
Als ouder van school bent u automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur van deze vereniging wordt gevormd door de Ouderraad (OR). Zij behartigt de belangen van de ouders en ondersteunt het team het gehele jaar door bij de verschillende activiteiten. De Ouderraad vergadert één keer per maand. Deze vergadering is openbaar. U bent van harte welkom als u een vergadering bij wilt wonen. In principe is de vergadering op de tweede dinsdag van de maand. Kijk echter op de jaarkalender voor de exacte data.
U kunt contact opnemen met de ouderraad via or@zevenster.net. Natuurlijk kunt u ook een van de OR-leden aanspreken.

De ouderraad bestaat uit:

Sander Meeuwis       penningmeester

Juf Liane                    vanuit het team

Ouderbijdrage
Aan het lidmaatschap van de oudervereniging is een contributie verbonden: de ouderbijdrage. Uw bijdrage wordt gebruikt om tal van bijzondere (buitenschoolse) activiteiten te organiseren, zoals het kerstfeest, Sinterklaasfeest, carnaval, afscheid groep 8. Ook levert de OR een actieve bijdrage aan de dierenweide, kinderboekenweek, handvaardigheidbenodigdheden en sponsorprojecten.

De hoogte van de ouderbijdrage wordt in de jaarvergadering vastgesteld. Wettelijk gezien is de ouderbijdrage vrijwillig. Zonder deze bijdrage echter zou een aantal activiteiten niet of in veel mindere mate gestalte kunnen krijgen.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2015-2016 bedraagt € 30,– per kind, tot een maximum van € 75,– per gezin. De penningmeester van de OR verzorgt de inning van de bijdrage. Bankrekeningnummer: 33.81.13.886 t.n.v. Ouderraad ‘de Zevenster’.

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.