Missie en Visie
Hieronder vindt u informatie over dit onderwerp.

Uitgangspunten

Missie van onze school

De Zevenster is een katholieke school waar we met elkaar bouwen aan een uitdagende en veilige leeromgeving. Door samen te leren en samen te leven, begeleiden we kinderen in hun ontwikkeling.

Ons motto is:
KBS de Zevenster: ‘samen spelen, samen leren, samen vieren.’

Uitgangspunten

Hoe wij deze missie uit willen dragen kunt u in deze schoolgids lezen. Belangrijk zijn daarbij onze uitgangspunten. Deze uitgangspunten vormen de grondslag van waaruit gewerkt wordt en bepalen in belangrijke mate het gezicht van onze school.

* levensbeschouwing: de Zevenster staat voor een katholieke school waar we met respect en waardering voor en met elkaar omgaan. Alle kinderen nemen gezamenlijk deel aan activiteiten rondom levensbeschouwing. Hierdoor voegen we een duidelijke meerwaarde toe aan opvoeding en onderwijs.

* schoolklimaat: de Zevenster is een open, actieve leef-werkgemeenschap, waar een ieder zich thuis en veilig voelt en waar het belang van het kind voorop staat; een plek van geborgenheid.
D.m.v. projecten in het kader van de Veilige School zorgen wij ervoor dat er blijvend aandacht is voor de omgang met elkaar. Aandacht voor leef- en omgangsregels, voor normen en waarden neemt een belangrijke plaats in.

* kinderen dragen verantwoordelijkheid:
naast belangrijke aspecten als zelfstandigheid en creativiteit, leren we de kinderen verantwoordelijkheid te dragen. Samen zorgen voor een prettig klimaat om in te werken en spelen.

* effectief onderwijs; individuele aandacht en zorg: de school streeft naar een zo effectief mogelijke aanbieding van onderwijs, met ruime aandacht voor het individuele kind.
Een school waar faciliteiten zijn gecreëerd om extra zorg en hulp te kunnen bieden.

* zelfstandig werken: kinderen leren van jongs af aan hoe ze op zichzelf kunnen vertrouwen en zelfstandig kleine en grote taken kunnen uitvoeren.

* contact met ouders:
op de Zevenster is een goed contact met ouders een blijvend aandachtspunt. Wij zien het als een belangrijke voorwaarde en tegelijkertijd waardevolle ondersteuning.
Een actieve betrokkenheid van ouders bij de school werkt stimulerend en komt de kwaliteit van het onderwijs én de school ten goede.

* gesprek, werk, spel en viering: hierin ligt de sleutel van ons onderwijs. Het zijn de 4 basisprincipes waarop al onze activiteiten geënt zijn.

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.