Aanmelding leerlingen
Hieronder vindt u informatie over dit onderwerp.

Overzicht

Aanmelden nieuwe leerlingen:

Gedurende het schooljaar komen nieuwe kinderen op school. Nieuwe ouders kunnen contact opnemen met de directeur en krijgen eerst een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Een kind wordt ingeschreven als ouders en school beide het gevoel hebben dat daarmee de beste keus voor het kind wordt gemaakt.

Voor kinderen die van een andere school komen,  wordt altijd contact opgenomen met die school. Deze school stuurt het onderwijskundig rapport op dat een rol speelt bij de definitieve inschrijving.
Kinderen die van een andere school komen met het advies voor speciaal onderwijs kunnen wij niet plaatsen.

  

Wanneer naar school?

Zodra uw kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt mag het naar school. Voor een goede opvang, begeleiding en organisatie is het van belang dat u uw kind tijdig aanmeldt. Naast een bezoek aan de klas krijgt u alle praktische informatie over de start op school. Vooraf vindt een gesprek plaats met de leerkracht en mag het kind twee dagdelen naar school komen om te wennen.

Vierjarige kinderen mogen alle ochtenden en twee middagen naar school. Naast de woensdagmiddag zijn zij ook elke donderdagmiddag en vrijdagmiddag vrij. Op deze manier houden ze nog 3 middagen per week over om thuis te spelen. Wij beschouwen deze eerste periode als een tijd waarin het kind aan het schoolgaan en de school kan wennen. Meestal hebben ze hun draai snel gevonden. Lukt dat niet dan verwachten wij dat ouders samen met de leerkracht een plan voor het kind maken. U moet in ieder geval bij afwezigheid uw kind bij de leerkracht of directie afmelden.

Vijfjarige kinderen zijn meestal al helemaal gewend aan het ritme van schoolgaan. Ook zijn ze weer een jaartje ouder en een stuk groter. Ze kunnen al veel meer aan.

Daarom gaan alle vijfjarigen (het kind is ondertussen leerplichtig geworden) alle ochtenden en drie middagen naar school.

Wilt u informatie aanvragen of heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.